Import Dokumentów Księgowych

Aplikacja służy do importu dokumentów z wielu różnych źródeł zewnętrznych do programów finansowo księgowych firmy Symfonia. Przeznaczony jest głównie dla biur rachunkowych oraz działów księgowości przy korzystaniu z różnych rodzajów oprogramowania w firmie.

Filozofia pracy programu

Program służy do wczytywania danych do programów księgowych pochodzących z różnych systemów handlowo-magazynowych. Obsługiwane są dane pochodzące z różnych systemów (obsługiwane formaty) oraz wszystkie dostępne programy księgowe w pakiecie SYMFONIA.

Podstawowym założeniem pracy programu jest ułatwienie pracy działów księgowości, zapewniamy to dzięki:

 • automatyzacji wprowadzania danych,

 • ujednolicaniu wczytywanych danych z różnych źródeł,

 • możliwości wstępnej analizy danych przed wczytaniem.

One pager

Film przedstawiający księgowanie dokumentów za pomocą IDK

Lista zmian

Jak sprawdzić jaką posiadam wersję?

Nr wersji Data publikacji Zmiany
1.31 09.11.2023
 • Dodanie możliwości zmiany terminu płatności wg definicji typu dokumentu w FK szczegóły
 • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.30 05.10.2023
 • Aktualizacja zewnętrznych bibliotek DevExpress do najnowszej wersji
 • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.29 13.09.2023
 • Nowy format importu - import z KSeF - szablon Plik JPK_FA (1) KSEF szczegóły
 • Dodano nową opcję do okna 'Uzgodnienie', która pozwala nadać podczas księgowania flagę 'UE' w rejestrze VAT szczegóły
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu przeliczania dokumentów walutowych szczegóły
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu importu wyciągów walutowych dla ING szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.28 06.07.2023
 • Rozszerzono import z plików epp o pobieranie kursów z FK szczegóły
 • Dodano nowy format wyciągu bankowego Credit Agricole (mt940) szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.27 05.06.2023
 • Rozszerzono import wyciągów walutowych o pobieranie kursów z FK szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.26 12.05.2023
 • Dodano możliwość wyboru elementów słownikowych planu kont na zakładce konta kas szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.25 06.04.2023
 • Rozbudowano zbiorczą zmianę dokumentów o dane kontrahenta szczegóły
 • Rozbudowano możliwość księgowania o kartotekę kontrahentów i automatyczne generowanie rozliczeń szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.24 13.03.2023
 • Rozszerzono import formatu JPK_FA o dokumenty walutowe szczegóły
 • Rozszerzono format wyciągów bankowych o import płatności z pliku csv szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.23 10.02.2023
 • Dodano funkcjonalność Eksport zapisów kont z kontrahentem szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.22 25.01.2023
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.21 04.11.2022
 • Rozszerzono format wyciągów bankowych MT940 Uniwersalny o obsługę wyciągów formatu Santander (iBiznes24)
 • Rozszerzono format Subiekt o obsługę pola 'Forma płatności'
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.20 06.10.2022
 • Dodano nową funkcję "Szablon kolumn i filtrów" szczegóły
 • Dodano opcje do Eksportu dokumentów z listy do formatu .PDF oraz .XLSX szczegóły
 • Dodano nową funkcję "Uzgodnienia automatyczne" szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.19 08.09.2022
 • Dodano możliwość łączenia wczytanych paczek z danymi szczegóły
 • Dodano okno z podsumowaniem błędów podczas księgowania dokumentów szczegóły
 • Na oknie 'Lista firm' dodano informację o wersji bazy szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.18 04.08.2022
 • Dodano możliwość rozliczania za pomocą dokumentu prostego szczegóły
 • Dodano możliwość kopiowania schematów i uzgodnień szczegóły
 • Dodano sprawadzanie 'poziomu zgodności' zaimportowanych paczek z wersją IDK szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.17 07.07.2022
 • Zmodyfikowano import dokumentów z formatu JPK_FA o import pola z datą sprzedaży
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.16 17.05.2022
 • Zmodyfikowano import dokumentów przy oznaczeniu Procedury OSS szczegóły
 • Przystosowano obsługę importu formatu JPK_FA do wersji (4)
 • Rozszerzono import danych kontrahenta o import rachunku bankowego do uzgadnianej kartoteki. Opcja działa, jeżeli na uzgodnieniu mamy wybrane "Uzgadniaj dane kontrahenta". Działa także dla już uzgodnionych kh
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.15 23.03.2022
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.14 11.02.2022
 • Zwiększono dokładność mnożnika w dekretacji do 5 miejsc po przecinku. Dodatkowo dodano opcję zaokrąglania wyniku po użyciu mnożnika do pełnych złotych podczas dekretacji dokumentu
 • Dodano nowe makra w opisie dokumentu w oknie Uzgodnień. Od teraz można używać makra:
  #KODKH# aby użyć kod kontrahenta szczegóły
  oraz
  #NAZWAKH# aby użyć nazwę kontrahenta w opisie księgowanego dokumentu szczegóły
 • Aktualizacja loga aplikacji
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.13 04.11.2021
 • Dostosowano import dokumentów do zmian w oznaczaniu Procedury OSS w rejestrach VAT programu Symfonia Finanse i Księgowość 2022 szczegóły
 • Dodano możliwość uzgodnienia pracownika podczas importu WB
  Daje to możliwość utworzenia schematu księgowania korzystającego z kartoteki pracowników szczegóły
 • Zmodyfikowano 'Stopkę VAT' dokumentu prezentowanego w oknie aplikacji
  Od teraz kwoty rejestrów VAT będą prezentowane w PLN a nie tak jak do tej pory w walucie dokumentu. Dodatkowo schowano zbędne kolumny z domyślnego widoku Stopki VAT
 • Zmiana domyślnego limitu pozycji dla księgowanych dokumentów RK/WB z 200 na 2000 szczegóły
 • Odświeżenie wyglądu aplikacji
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.12 07.10.2021
 • Format EPP (Subiekt) został dostosowany do ostatnich zmian w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE
  Dodano obsługę nowych typów dokumentów, które mogą pojawić się w importowanym pliku: 'WSTO' i 'WSTO_OSS'
  Jeśli w importowanym pliku znajduje się informacja z 'Państwem konsumenta' to można je przypisać do rejestru VAT przy pomocy opcji przenoszenia kodu kraju w zakładce 'Uzgodnienie' szczegóły
 • W zakładce 'Konta kas' dodano możliwość wyboru nowego sposobu identyfikowania rachunku bankowego szczegóły
  Od teraz dzięki opcji 'Identyfikuj rachunek wg numeru rachunku', będzie możliwe rozróżnianie kilków rachunków bankowych z tego samego banku, które znajdują się w jednym pliku źródłowym
 • Dodano możliwość wyboru kolumny, z której ma zostać przeniesiony numer dokumentu podczas księgowania szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.11 02.09.2021
 • Dodano opcję dołączenia wielu baz firm na raz szczegóły
 • Zmieniono okno dodawania/edycji firm szczegóły
 • W oknie "Uzgodnienie" dodano opcję przenoszenia kodu kraju do rejestru VAT szczegóły
 • Dodano nową kolumnę "Brutto" na oknie głównym
 • Dodano opcję zaznaczenia wszystkich dokumentów na oknie głównym szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.10 05.08.2021
 • Dodano nowe rozszerzenie Statystyka wprowadzonych dokumentów szczegóły
 • Dodano mechanizm automatycznego uzgadniania kontrahentów podczas importu WB szczegóły
 • Dodano nowy format wyciągu bankowego MT940 Uniwersalny szczegóły
 • Rozszerzono widok planu kont o słowniki
 • Dodano automatyczne przeniesienie na stronę www z listą zmian, które nastąpiły w aplikacji po zakończeniu aktualizacji
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.9 10.06.2021
 • Rozszerzono obsługę importu formatu JPK_FA o dokumenty zakupu szczegóły
 • Rozszerzono obsługę importu danych w formacie 3.0 o dokumenty zakupowe i sprzedażowe szczegóły
 • Ułatwiono sortowanie wyciągów bankowych przy pomocy kolumny 'numer ewidencyjny' szczegóły
 • Dodano nową opcję do okna 'Uzgodnienie', która pozwala nadać podczas księgowania flagę 'Us' w rejestrze VAT szczegóły
 • Zmieniono zasady prezentowania danych w kolumnie 'koszt' dla dokumentów w walucie importowanych z pliku *.epp generowanego z programu Subiekt
  Od teraz dla faktur w walucie importowanych w tym formacie pozycja 'koszt' może być przeliczana z domyślej wartości w PLN na kwotę w walucie szczegóły
 • Wprowadzono komunikaty, które informują użytkownika o zbliżającym się upływie terminu licencji, dodano możliwość filtrowania licencji, które wkrótce wygasną lub wygasły na oknie wszystkich licencji szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.8 04.02.2021
 • Poprawki błędów w programie
 • Poprawa ergonomii programu
1.8 07.01.2021
 • Dodano opcję importu wyciągów bankowych z programu iHurt
 • Dodano nową kolumnę "Kategoria dokumentu"
  Do tej pory możliwe było wyłącznie prefixowanie symbolem uzgodnienia
 • Poprawiono import plików w formacie .epp z takich programów jak KC-FIRMA czy Kamsoft
  Przystosowano import plików z tych programów pod kątem atrybutów JPK i dat zakończenia dostawy
 • Dodano nowy format wyciągu bankowego Santander Standard (mt940) szczegóły
 • Dodano import atrybutów JPK_V7 dla formatu Optima
 • Zmieniono sposób prezentowania powiązanych uzgodnień i schematów księgowań dla poszczególnych dokumentów szczegóły
  W kolumnie UZG. pojawi się symbol dokumentu FK, a w kolumnie SCH. symbol schematu w naszej aplikacji. Dodatkowo braki uzgodnień będą oznaczane czerwonym kolorem kratki.
 • Poprawa błędów i ergonomii programu
1.7 03.12.2020
 • Dodano opcję grupowego zaznaczania na oknie importu utargów
 • Dodano mnożnik na dekretacjach szczegóły
 • Odblokowano możliwość ustawienia uzgodnienia bez rejestru podstawowego
 • Dodano wybór uzgadniania kontrahenta na oknie ugodnień szczegóły
 • Wprowadzono zmiany w module licencji szczegóły
 • Dodano możliwość mapowania nazw krajów szczegóły
 • Dodano wybór rodzaju księgowania szczegóły
 • Dodano nowy format wyciągu bankowego PKO BP (mt940) szczegóły
 • Dodano opcję "Kopiuj do schowka" na oknie podsumowania stawek VAT szczegóły
1.6 13.10.2020 Aktualizacja pod kątem importu atrybutów na dokumentach do deklaracji JPK_V7
 • Dodano import atrybutów JPK_V7 z poniższych formatów szczegóły
  • subiekt
  • wf-mag
  • iHurt
  • csv
 • Dodano nową funkcję "Zbiorcze dodawanie/usuwanie atrybutów na dokumentach w IDK" szczegóły
 • Poprawki błędów w programie
1.6 17.08.2020
 • Poprawki błędów w programie
1.5 14.08.2020
 • Dodano opcję pominięcia uzgadniania kontrahenta podczas importu dokumentów szczegóły
 • Poprawki błędów oraz ergonomii w programie
1.5 11.08.2020
 • Poprawki błędów w programie
1.4 07.08.2020
 • Dodano rozszerzenie "Eksport rejestru VAT" szczegóły
 • Optymalizacja uzgadniania kontrahentów podczas importu z formatu Subiekt szczegóły
 • Poprawa ergonomii programu
1.4 03.08.2020
 • Przystosowano program do współpracy z Symfonia FK (50c) oraz FK ERP w wersji 2020.5
 • Dodano obsługę importu nowego formatu - format 3.0 szczegóły
1.4 23.07.2020
 • Poprawki błędów w programie
1.3 14.07.2020
 • Poprawki błędów w programie
brak 03.07.2020
 • Dodano opcję grupowego zaznaczania/odznaczania KH do zestawienia netto/brutto szczegóły
 • Poprawa ergonomii programu
brak 30.06.2020
 • Dodano możliwość wykorzystywania kilku szablonów importu csv szczegóły
 • Dodano możliwość użycia większej ilości stawek VAT podczas importu csv szczegóły
 • Nowy format wyciągu bankowego: VW Bank (xml) szczegóły
 • Dodano rozszerzenie "Zestawienie dokumentów Netto/Brutto" szczegóły
 • Dodanie kolejnych tooltipów
 • Poprawki błędów oraz optymalizacja programu
brak 16.06.2020
 • Dodano nową opcję "Optymalizacja kolumn" szczegóły
 • Dodanie pierwszych tooltipów szczegóły
 • Poprawa błędów oraz ergonomii programu
brak 08.05.2020
 • Dodano możliwość wyboru wczytywania daty operacji dla formatu subiekt szczegóły
brak 29.04.2020
 • Dodano nową funkcję "Sumowanie dokumentów" szczegóły
 • Dodano nową funkcję "Usuwanie dokumentów" szczegóły
 • Poprawa błędów w programie
brak 08.04.2020
 • Dodano kolumny 'Forma płatności' oraz 'Numer ewidencyjny'
 • Poprawa błędów oraz ergonomii programu
brak 10.03.2020
 • Nowy format iHURT szczegóły
 • Zmiana sposobu działania 'domyślnej treści zapisu' szczegóły
 • Nowa funkcja 'Podsumowanie wg stawek VAT' szczegóły
 • Dodanie opcji importu Bilansu otwarcia z rozrachunkami szczegóły
 • Prefiksowanie numeru dokumentu przy imporcie szczegóły
 • Poprawa ergonomii programu